Move Education

Bewegen en onderwijs heeft elkaar gevonden. Een team van sportleraren, docenten, directie van basisonderwijs, intern begeleider en remedial teachers zijn aan een unieke werwijze begonnen. De tijd waarin wij leven heeft ons in beweging gezet door het rekenonderwijs een andere betekenis te geven.

Gedreven door de inzichten dat kinderen meer moeten bewegen, op andere manieren beter kunnen leren en de onderzoeken die aantonen dat de combinatie van bewegen en leren elkaar versterken heeft geleid tot een effectieve methode. Kinderen zijn enthousiast en betrokken. Met name de kinderen die rekenen lastig vinden gaan volledig op in het bewegen en leren onbewust heel veel rekenstrategieën en aanknopingspunten om later op het platte vlak rekensommen te maken, andere kinderen vinden juist uitdaging in deze andere manier van leren en bewegen.