Als je gebruik maakt van Move Education ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

ALGEMEEN
 1. Move Education is een v.o.f. met kvk-nummer: 63921979.
ACCOUNTS
 1. Een account wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Dit is niet gebonden aan schooljaren. Als je bijvoorbeeld op 1 februari een abonnement afsluit, kun je Move Education gebruiken tot en met 1 februari van het volgende jaar.
 2. Het leerkracht account is een persoonlijk account. Het schoolpakket 1 wordt afgesloten voor 8 accounts. Het schoolpakket 2 is gekoppeld aan 12 accounts.
 3. Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum opgezegd wordt. Elk account krijgt hier automatisch bericht over.
 4. Abonnementen kunnen schriftelijk opgezegd worden (per e-mail of per post). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging voor je eigen administratie.
 5. Na opzegging wordt Move Education automatisch afgesloten na afloop van het lopende account.
GEBRUIKSRECHT
 1. Move education mag alleen gebruikt worden door middel van een persoonlijk account of via een account voor medewerkers van de organisatie waarvoor besteld is, en alleen voor onderwijs aan leerlingen die aan deze organisatie verbonden zijn.
 2. Je mag het persoonlijk account niet verlenen aan een derde persoon.
 3. Intellectuele eigendom en auteursrechten. Move Education bezit het auteursrecht op de door haar verstrekte stukken, les beschrijvingen, bewegingsgetallen en filmpjes. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.
 4. Bij misbruik of het niet naleven van deze gebruiksrechten kan Move Education overgaan tot een boete van € 750,-.
© COPYRIGHT
 1. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.
 2. Bij misbruik of het niet naleven van deze gebruiksrechten kan Move Education overgaan tot een boete van € 750,- per persoon waaraan het verleend is.
ONDERSTEUNING, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. Je hebt recht op technische ondersteuning zolang je een actief Move Education account abonnement hebt.
 2. Move Education garandeert een goede werking van de website op de nieuwste versies van moderne browsers (zoals Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer vanaf IE9). De website werkt op computers/digiborden met Windows, Mac OSX, Linux en op tablets (Android en iOS).
 3. Als de website niet voldoet aan deze garantie, zal Move Education binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel.
 4. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek te wijten is aan omstandigheden buiten de invloed van Move Education, die niet door Move Education opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld een gebrek in de internetverbinding).
 5. Als er een gebrek optreedt in Move Education, is de aansprakelijkheid van Move Education beperkt tot herstel van de zaak, of terugbetaling van de abonnementsprijs van het huidige abonnementsjaar.
 6. Move Education is niet aansprakelijk als de schade te wijten is aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen van de onderwijsinstelling.
 7. Move Education doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website altijd bereikbaar is, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website.
 8. Move Education aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in Move Education zou kunnen voorkomen.
 9. Move Education aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toegebracht aan de deelnemers. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld aanvaardt Move Education geen aansprakelijkheid voor gevolgschade waaronder in ieder geval wordt verstaan schade die het gevolg is van deelname aan een activiteit en het gebruik van lesmateriaal. Move Education doet er alles aan om fouten in de voorgestelde lessen te voorkomen. Mochten er klachten zijn, dan verzoekt Move education deze schriftelijk in te dienen. Move Education zal al het mogelijke doen de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De eventuele aansprakelijkheid van Move education is beperkt tot maximaal het betaalde geld voor het account.

 

Privacyverklaring Move Education 

Move Education is gevestigd aan de Buizerdweide 1, 2643LW Pijnacker. Move Education hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Move Education is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

www.moveeducation.nl 

Buizerdweide 1 

2643LW Pijnacker 

+31614458079 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Move Education verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Uw naam  

Uw woonplaats  

Uw e-mailadres  

Het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moveeducation.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Move Education verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Move Education analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 
 • Het uitvoeren van een overeenkomst. Toelichting: Als u met ons een overeenkomst sluit vragen wij om uw contactgegevens. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor facturatie 
 • Het verbeteren en beveiligen van onze website. 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Move Education neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Move Education) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Move Education bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens zolang de samenwerking geldt en daarna voor documentatie en archiefdoeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Move Education verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Move Education gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies worden enkel opgeslagen op jouw computer en wij hebben geen toegang tot deze gegevens.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Google 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen beveiligen 

Uw rechten Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of info@moveeducation.nl. Bewaartermijnen Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Klachten? Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@moveeducation.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.