Avonturen van Sommie
Bewegingsposters
Werkbladen

Kennis van de telrij

Groep 1/2

Bewegingsposters

Getallenkaartjes

Dobbelsteenkaartjes

Turfkaartjes

Handenkaartjes

Kennis van de telrij (werkblad)

Groep 3

Getallenkaarten

Bewegingsposters

Groep 5

Kriskras rekenen

Sommen met rijstrategie tot 1000

Groep 6

10-tallen

100-tallen

Reken speurtocht

Groep 7

Cirkel diagram

Decimalen lijnenspel

Getallenlijnen spel

Groep 8

Konijnenjagertje

Getallenlijn tot 1 miljoen

Decimalen

Inhoudsmaten 8.1

Rekenen tot 1.000.000 8.2