Bewegen en onderwijs heeft elkaar gevonden

Move Education: Een team van sportleraren, docenten, directie van basisonderwijs, intern begeleider en remedial teachers zijn aan een unieke werkwijze begonnen. De tijd waarin wij leven heeft ons in beweging gezet door het rekenonderwijs een andere betekenis te geven.

Gedreven door de inzichten dat kinderen meer moeten bewegen, op andere manieren beter kunnen leren. En de onderzoeken die aantonen dat de combinatie van bewegen en leren elkaar versterken heeft geleid tot een effectieve werkwijze.

Kinderen zijn enthousiast en betrokken. Met name de kinderen die rekenen lastig vinden gaan volledig op in het bewegen en leren onbewust heel veel rekenstrategieën en aanknopingspunten om later op het platte vlak rekensommen te maken, andere kinderen vinden juist uitdaging in deze andere manier van leren en bewegen.

 
Waarom

‘Wij willen scholen helpen in beweging te komen om écht in te spelen op de behoefte en talent van het kind door durven te veranderen en mee te gaan met zijn tijd!’

 

 

 
Missie

Een nieuwe dimensie geven aan het onderwijs door de leerkrachten van nu en de toekomst te motiveren en te inspireren. Door een voorloper te zijn in het bewegend onderwijs met onze verfrissende-, ondersteunende-, integrale aanpak en toegankelijkheid, willen wij het onderwijs leuker en leerzamer maken voor alle leerlingen en leerkrachten met het leren door bewegen.

 

 
Visie

Het onderwijs van de toekomst zijn waarin inhoud en omgeving een eenheid vormen voor bewegend leren!

 

Move Education

Move Education heeft een moderne werkwijze ontwikkeld waarbij leren en bewegen gecombineerd worden. Onderzoek heeft aangetoond dat je makkelijker leert en beter en langer onthoudt als je beweegt bij het leren. Dagelijkse lichaamsbeweging verbetert de leerprestatie, het bevordert de sociale-maatschappelijke integratie en de zelfontplooiing en het zelfvertrouwen. Move Education heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij bewegen en leren niet naast elkaar gebruikt worden maar geïntegreerd worden. Hierdoor ontstaan er tal van positieve effecten op het leerproces van kinderen. De kernpunten zijn:

  • Bewegen leidt tot hogere opbrengsten;
  • Vergroten van de betrokkenheid;
  • Tegemoetkomen aan de verschillende leerstijlen van kinderen (met name de lichamelijk- kinetische intelligentie komen aanbod);
  • Verhogen van de concentratie;
  • Activeren van het werkgeheugen;
  • Gebruik maken van de linker- en rechtershersenhelften;
  • Het “samen” leren stimuleren;
  • De werkwijze is ook geschikt om tegemoet te komen aan kinderen met leermoeilijkheden.
Bewegend leren, bewegend onderwijs, leren door bewegen, bewegen op school, coöperatieve werkvormen spelend leren, bewegend rekenen, actief leren, reken doelen, bewegend leren ideeën, workshops bewegend leren, bewegend leren theorie, bewegend leren in de klas, bewegend leren voorbeelden, bewegend leren methodiek, spelend leren groep 1, spelend leren groep 2, spelend leren groep 3, spelend leren groep 4, spelend leren groep 5, spelend leren groep 6, spelend leren groep 7, spelend leren groep 8, bewegend rekenen groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, leren en bewegen, bewegen en leerprestaties.