Beschrijving

Move Education

Move Education heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij bewegen en leren niet naast elkaar worden gebruikt maar geïntegreerd worden. Hierdoor ontstaan er tal van positieve effecten op het leerproces van kinderen. Lichaamsbeweging verbetert de leerprestatie, het samenwerken, het (samen)spelen en het zelfvertrouwen.

De werkwijze is gebaseerd op de leerlijnen rekenen. In onze werkwijze wordt gebruik gemaakt van de laatste onderzoeken op het gebied van het brein, de kennis van lichaamsbeweging, ruimtelijk inzicht en het trainen van executieve functies.

Alle aspecten (motorisch, cognitief en sociaal) komen in harmonie tijdens onze spellen. Een voorbeeld hiervan is: de leerlingen worden in beweging gezet met een kruispas, terwijl ze dat doen krijgen ze oefeningen of spelvormen mee. Hiermee kunnen ze een getal maken. Met dat getal maken ze samen weer een rekensom. 

Bewegingsgetallen maken het uniek!

De basis van onze werkwijze zijn de getallen 0 t/m 9. Elk bewegingsgetal is gekoppeld aan een beweging. De bewegingsgetallen 1 tot en met 6 zijn in overeenstemming met de dobbelsteen structuur. De punten waar het lichaam de grond raakt zijn synchroon met de dobbelsteen structuur. De bewegingsgetallen dienen als basis voor alle spellen die onze methode biedt. Daarom is het van belang dat de leerlingen deze bewegingsgetallen goed beheersen. De introductie methoden is de basis die gelegd moet worden om onze spellen functioneel te kunnen uitvoeren. Start daarom altijd met onze introductie module!

Hier een voorbeeld van een van onze bewegingsgetallen:

Automatisering van bewegingsgetallen

Het is belangrijk dat er begonnen wordt met de introductie module om de bewegingsgetallen te beheersen. Deze bewegingsgetallen zijn gedemonstreerd in een video met uitleg. Ook zijn hier spellen aan gekoppeld die zorgen voor automatisering van de bewegingsgetallen, ook deze zijn terug te vinden in video’s met uitleg.

Bewegingsposters

Onze bewegingsposters zijn te downloaden zodat je deze kan ophangen in de klas als geheugensteun.

Prentenboek

Prentenboek is bedoeld voor groepen 1 t/m 4 die vertelt het verhaal van Sommie en zijn vriendje, Sportie. Zij komen van de rekenplaneet naar de aarde om hun rekenavonturen te beleven. Het prentenboek is digitaal te downloaden.

We halen het matje uit de toverdoos

Om verder aan de slag te gaan met de tientallen zijn onze tientallenmatjes nodig. Deze matjes zorgen ervoor dat de leerlingen met de 10-tallen kunnen gaan rekenen.

De matjes zijn bij ons verkrijgbaar maar zijn ook zelf makkelijk te maken (bijvoorbeeld op een velletje papier).

Samen leren – Samen bewegen – Samen rekenen

Als de leerlingen de bewegingsgetallen hebben geautomatiseerd dan kan er begonnen worden met bewegend leren rekenen. Door leuke, verschillende, dynamische spellen, die terug te vinden zijn in onze video’s, kan je meteen aan de slag! Alle video’s zijn verdeeld in de jaargroepen, per jaargroep is er een onderverdeling in rekendoelen.

De kruispas

In onze werkwijze lopen de kinderen in een kruispas. Kruispas is bedoeld om de rechter- en de linkerhersenhelft met elkaar in contact te laten komen. Kinderen raken hierdoor ook motorisch beter ontwikkeld.

Aandachtspunten:

  • Rechter hand naar de linker knie;
  • Linker hand naar de rechter knie;
  • Houding is rechtop (let op! dus niet voorover gebogen);
  • Beweging wordt om en om gedaan.

De kruispas kan je differentiëren al naargelang de motorische ontwikkeling van de leerlingen die ook terug te vinden zijn in onze video’s.

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Zij vormen samen de hogere denkprocessen. Ze zijn als het waren de ‘dirigent van de hersenen’. Zij helpen activiteiten aan te sturen en te plannen.

Wat doet onze methode om de executieve functies te verbeteren?

Oefeningen zoals de kruispas en de motorische training bevordert de opname van gegevens in het lange termijn geheugen. Onze trainingen zijn hierop gebaseerd. Het combineren van knelpunten in de rekenleerlijn met de stimulans van de linker- en rechterhersenhelft en de motorische ontwikkeling kunnen leiden tot betere resultaten. Zowel cognitief als sociaal als motorisch. 

Ongeveer 25% van de kinderen in het basisonderwijs heeft moeite met de overstap van niet symbolische naar symbolische rekenvaardigheden. Met name het getalbegrip van leerlingen in groep 2 tot en met 4 kunnen een voorspeller zijn voor toekomstige rekenproblemen. Om deze overstap voor te bereiden is de connectie met het motorisch geheugen heel belangrijk. Het motorisch geheugen is het sterkste geheugen van de hersenen. Je verleert ook nooit meer om te fietsen of om te lopen. 

In veel van onze spellen wordt een beroep gedaan op het werkgeheugen en proberen we deze te verbeteren.

Tijdens de spellen trainen we:

  • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
  • Werkgeheugen.
  • Emotieregulatie.
  • Volgehouden aandacht.
  • Taakinitiatie.
  • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.

Het is super belangrijk om jonge kinderen te helpen goede executieve functies te ontwikkelen. Executieve functies zijn trainbaar en kunnen op elke leeftijd verbeterd worden.