SCHOOL PAKKET 1

290.40 for 1 year

Toegang voor 8 leerkrachten
Toegang tot introductiemodule
Toegang tot alle video’s
Toegang tot lesbeschrijving
Toegang tot handleiding
Digitale versie prentenboek
Digitale versie van bewegingsposters 0 t/m 9
Gratis workshop
Updates